Hogyan lehetek természetgyógyász?

Állandó, visszatérő kérdés, hogy milyen út vezet a “hivatalos” természetgyógyász végzettség megszerzéséhez. Itt az ideje, hogy egy kicsit körüljárjuk a kérdést…

1. Előfeltétel

Az egyetlen előfeltétel az ÉRETTSÉGI. Ezzel mindenkinek rendelkeznie kell, aki vizsgát szeretne tenni az OKFÖ-ben (régi nevén ÁEEK, ENKK, régebbi nevén GYEMSZI, még régebbi nevén ETI). Fontos rögtön az elején felhívni a figyelmet rá, hogy hivatalos vizsgát, jogszabályban rögzített módon, csak az OKFÖ szervezhet.
Szeretném azonban kihangsúlyozni: ahhoz, hogy valaki a családjában természetes gyógymódok alkalmazásával járuljon hozzá a megelőzéshez, illetve a betegségek gyógyításához, nem szükséges végzettséget szerezni, bár a megalapozott szakmai ismeretek ahhoz is jól jöhetnek. Ezért a felkészítő tanfolyamok elvégzésének NINCS előfeltétele, azonban érettségi hiányában vizsgát tenni nem lehet. Fontos tudnivaló, hogy bármely vizsgára bejelentkezni csak abban az esetben lehet, ha a jelentkező TANFOLYAM ELVÉGZÉSÉT IS IGAZOLJA. Az OKFÖ csak olyan képzőhely igazolását fogadja el, amelyet előzetesen regisztrált. Mint pl. az Ulmus Kft., vagyis a Hieronymus Bock Hagyományos Gyógynövényismereti Iskola.

2. Két előírt vizsga

Mielőtt szakmai vizsgát tehetnénk, teljesítenünk kell (mintegy kötelezően előírt tananyagként) két tanfolyam elvégzését és az ezekre épülő vizsgát. Ugyanis mindenkinek, aki természetgyógyász szeretne lenni, és ezáltal egészségügyi szakdolgozóvá válik, tisztában kell lennie az alapvető egészségügyi (anatómia, élettan, kórélettan, elsősegélynyújtási alapismeretek) fogalmakkal, betegségekkel és a legfontosabb beavatkozási lehetőségekkel. Ezt Egészségügyi modulvizsgának nevezzük, a tanfolyam pedig Egészségügyi alapismeretek névre hallgat. Maga a vizsga írásbeli, általában 20-25 feladat, összesen 100 pont, amit két óra alatt legalább 71%-os eredményességgel kell teljesíteni. Az Egészségügyi modulvizsga alól az kaphat felmentést, aki

 1. felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkezik;
 2. tanulmányai során igazolni tudja a fenti tantárgyak anyagának eredményes elsajátítását (pl. nem egészségügyi szakos hallgatóként rendelkezik az indexében ilyen nevű teljesített tanegységekkel).

Második előírt tananyag a Természetgyógyászati alapismeretek, illetve vizsgaként a Természetgyógyászati modulvizsga. Mielőtt valaki szakmai végzettséget szerez, számot kell adnia róla, hogy ő a szakma egészét átlátja, érti, ismeri a szakma szóhasználatát és a természetgyógyászati módszerek hatásmechanizmusát, megközelítéseit. Ennek megfelelően ezen a vizsgán általános ismereteket kérnek számon, és nem egyes természetgyógyászati szakmák speciális tudására kérdeznek rá, valamint fontos tudnivaló, hogy EZ ALÓL NEM KAPHAT SENKI FELMENTÉST! A vizsga megvalósulása hasonló az Egészségügyi modulvizsgáéhoz, ugyanakkor a vizsgára történő jelentkezés előfeltétele egy legalább öt napos, benntlakásos ÉLETMÓDTÁBORON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL, illetve ennek a szervező részéről történő igazolása.

E két modulvizsga teljesítése (értékelésük megfelelt/nem felelt meg) tevékenység gyakorlására nem jogosít, azonban e két vizsgáról kapott és a szakmai tanfolyam elvégzéséről kiállított igazolás birtokában jelentkezhetünk szakmai vizsgára. Modulvizsgákat az OKFÖ évente 5 alkalommal (február, április, június, szeptember, november) szervez, a jelentkezési határidő minden évben január, március, június, augusztus és november 15-e, a jelentkezés átfutási ideje 3 hónap, vagyis aki március 15-ig beadja a jelentkezési lapját, az júniusban fog vizsgázni. A vizsgadíj jelenleg 24.500.- forint.

Az OKFÖ által a vizsgák rendjéről kiadott tájékoztató letölthető innen.

3. A szakmai vizsgák

Szakmai vizsgát jelenleg 10 természetgyógyászati ágban lehet tenni. A szakmai vizsgák BÁRMELYIKE alkalmas arra, hogy jogszerű természetgyógyász tevékenységet végezhessünk, de természetesen több végzettséget is lehet szerezni több vizsga sikeres teljesítésével. E tíz szakágat a vizsga szempontjából (!) két csoportba sorolhatjuk. Négy szakmai vizsga három részből áll (írásbeli, szóbeli elmélet, gyakorlat – a szóbeli elmélet és a gyakorlat egy vizsganapon kerül megszervezésre):

 • Akupresszőr (AKU)
 • Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta (AMM)
 • Életmód tanácsadó és terapeuta (ÉTT)
 • Reflexológus (REF)

E négy szakmai vizsga abban is különbözik a többitől, hogy a vizsgára történő jelentkezéshez a tanfolyamon kívül gyakorlati idő igazolására is szükség van, vagyis (szakmánként különböző módon) bizonyos időt kell eltölteni meghatározott szakemberek mellett, s e szakembereknek ezt igazolniuk is kell.

A maradék hat szakma esetében elegendő a megfelelő tanfolyam elvégzése és ennek igazolása, majd (egy napon megszervezésre kerülő) szóbeli elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni. Ezek a következők:

 • Alternatív fizioterapeuta (AFI)
 • Bioenergetikus (BIO)
 • Fitoterapeuta (FIT)
 • Fülakupunktúrás addiktológus (FÜA)
 • Kineziológus (KIM)
 • Szemtréner (SZT)

TÉTELSOROK: OKFŐ oldalára vezető link

A szakmai vizsgák díja jelenleg 40.000.- és 50.000.- között van, és szakonként változik.

Szakmai vizsgát évente három vizsgaidőszakban szervez az OKFÖ:

 • I. tavaszi (március-április) – jelentkezési határidő: december 10.
 • II. nyári (június-július) – jelentkezési határidő: március 10.
 • III. őszi (október-november) – jelentkezési határidő: augusztus 10.

A szakmai vizsgák értékelés ötfokozatú skálán történik (1-5), a vizsgázók oklevelén külön elméleti, gyakorlati és a kettő átlagából képzett összesített vizsgaeredmény kerül feltüntetésre.

A vizsgáztatás rendjét és az egyes vizsgák szakmai tartalmát a 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről írja le, amelynek hatályos tartalma megtekinthető fenti linkre kattintva. Az egyes szakmai vizsgák szóbeli tételsorát, valamint a gyakorlati idő igazolásához szükséges dokumentumokat letölthetjük innen.

3.1. Életmód tanácsadó és terapeuta

Külön kell szólnunk erről a végzettségről, hiszen a jogszabályok külön feltételeket szabnak e tevékenység gyakorlásához. Ezek a speciális feltételek a következők:

 • 28. betöltött életév
 • Felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél egészségügyi, pedagógiai, szociális, népművelői, teológiai vagy agrártudományi szakterületen
 • Legalább egyéves saját élményű tapasztalatról esettanulmány készítése.

Ez sajnos sokakat kizár a vizsgára jogosultak köréből. Ugyanakkor ez a vizsga más mint a többi, mert egy három napos életmódtábor keretében kerül megszervezésre, ahol a programot a húzott tételek alapján állítják össze a vizsgázók, s e vizsga díjához hozzájön még a tábor költsége, ami a vizsgázók számától függően változik.

4. És a Bach-virágterápia?

Vannak olyan természetgyógyászati ágak, amelyekből (szabályozás hiányában, vagy a jelenleg hatályos szabályozás miatt) nem lehet államilag elismert vizsgát tenni, illetve ezekre a tevékenységekre működési engedélyt kapni. Ilyen esetekben meghatározott szakmai vizsga, valamint a kompetenciát igazoló “Tanúsítvány” birtokában végezhető a tevékenység. Ilyen meghatározott szakmai vizsga a Bach-virágterápia esetében a Fitoterapeuta, illetve a Kineziológus szakmai vizsga letétele, vagy a teljesen hasonló problémát jelentő Aromaterápia esetében ugyancsak a Fitoterapeuta végzettség.

5. Mit tanulhatsz nálunk?

A minden leendő természetgyógyász számára kötelező 2 modulvizsgára felkészülhetsz velünk (Egészségügyi alapmodul, Természetgyógyász alapmodul) és szervezünk Életmódtábort is, amelynek teljesítése a Természetgyógyász modulvizsgára történő jelentkezéshez szükséges. Tanulhatsz nálunk Bach-virágterápiát, illetve szervezünk fitoterapeuta szakmai vizsgára felkészítő képzést: Fitoterápia tanfolyam.

Szerző: Varsányi Péter