A hónap gyógynövénye

Főoldal/Bejegyzés/A hónap gyógynövénye

Papsajtmályva (Malva neglecta Wallr.)

LEÍRÁS Wegmalve/Dwarf Mallow Mályvafélék családja (Malvaceae) Copyright http://www.netherbarium.hu A papsajtmályva egyéves vagy évelő növény. Gyökere vaskos, orsó alakú, több hajtást is fejleszt. A szár elágazó, elheverő, végső arasznyi része felegyenesedő. Levelei nyelesek, a száron szórtan állnak, a szár és a levélnyelek [...]

Majoránna (Majorana hortensis Moench. = Origanum majorana L.)

LEÍRÁS Majoran/Marjoram Ajakosok családja (Labiatae, Lamiaceae) Copyright http://www.netherbarium.hu A majoránna 20-50 cm magas, hazánkban egyéves, melegebb vidékeken évelő, fejletlen gyökérzetű növény. Vöröses szára 20-50 cm magas, egyenes, négyoldalú, dúsan elágazó. A nyeletlen vagy rövid nyelű, finoman szőrözött levelek keresztben átellenesen állnak, épek és ép szélűek, [...]

Pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia L.)

LEÍRÁS Münzkraut, Pfennigkraut/Creeping-Jenny Kankalinfélék családja (Primulaceae) Copyright http://www.netherbarium.hu A pénzlevelű lizinka évelő növény. Szára egyszerű, a földön heverő és kúszó, a kerekded vagy szív alakú, rövid nyelű levelek átellenesen állnak. Virágai világító sárgák, ötszirmúak, a porzók száma szintén öt. A szirmok forrtak, a cimpák kihegyesedők, [...]

Kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum L.)

LEÍRÁS Bärlapp/Clubmoss Korpafűfélék családja (Lycopodiaceae) Copyright by netherbarium.hu A korpafüvek virágtalan növények, a páfrányok és a zsurlófélék közeli rokonai. A kapcsos korpafű évelő növény. Örökzöld szára felegyenesedő, a földön kúszó, villásan elágazó. Egy-egy példány gyakran négyzetméternyi, sűrű szőnyeget alkot. Vékony, árszerű levelei spirálisan, sűrűn állnak. [...]

Házi len (Linum usitatissimum L.)

LEÍRÁS Saatlein, Flachs/Flax Lenfélék családja (Linaceae) Copyright http://www.netherbarium.hu A házi len egyéves növény. Gyökere karószerű, 50-90 cm mélyre hatol a talajba. Szára 0,5 m magas, elágazó, sima, szőrtelen, kissé viaszosan hamvas. A levelek ülők, szálas-lándzsásak, kihegyesedők, a száron szórtan állnak. A virágok égszínkékek, ötszirmúak, a [...]

Pozsgás zsázsa (Lepidium crassifolium W. et K.)

LEÍRÁS Kresse/Pepperwort Keresztesvirágúak családja (Brassicaceae, Cruciferae) Copyright http://www.netherbarium.hu Évelő növény, erős karógyökérrel. Tőálló levelei elliptikusak, épszélűek, 5-8 cm hosszúak, kissé húsosak és bőrneműek. A szárlevelek kihegyesedők, szíves vagy nyilas vállal szárölelők, kissé kékes színűek. A szár 25-35 cm magasra nő, elágazó, az apró fehér keresztes [...]

Szúrós gyöngyajak (Leonurus cardiaca L.)

LEÍRÁS Herzgespann, Lövenschwanz/Motherwort Ajakosok családja (Lamiaceae, Labiatae) Copyright by netherbarium.hu A gyöngyajak évelő növény, jól fejlett főgyökérzettel. Szára négyélű, belül üreges, 1-1,5 m magasra nő. A szár alsó, vastagabb részei barnáslilák, az élek szőrözöttek. A levelek a száron keresztben átellenesen állnak, az alsók nyelesek, a [...]

Fehér árvacsalán (Lamium album L.)

LEÍRÁS holtcsalán, mamó Weiße Taubnessel/Archangel, Deadnettle Ajakosok családja (Lamiaceae, Labiatae) Copyright by netherbarium.hu A fehér árvacsalán évelő növény, gyöktörzse vízszintes helyzetű, kúszik a talajban. Szára felálló vagy felegyenesedő, kevéssé elágazó, 30-40 cm magas. A szár keresztmetszete négyszögletes, a levelek keresztben átellenesen [...]

Bolondító beléndek (Hyoscyamus niger L.)

LEÍRÁS Schwarzes Bilsenkraut/Henbane Csucsorfélék családja (Solanaceae) Copyright netherbarium.hu Egy- és kétéves változata is ismert. Gyökere karószerű, kívül sárgásbarna, belül fehéres. Szára 50-100 cm magasra nő, elágazó. A kétéves változat tőlevélrózsát is fejleszt, a tőlevelek kerekdedek vagy tojásdadok, 15-20 cm hosszúak. Szélük mélyen fogazott, gyakran inkább [...]

Napraforgó (Helianthus annuus L.)

LEÍRÁS Sonnenblume/Sunflower Fészkesvirágzatúak családja (Asteraceae, Compositae) Copyright http://www.netherbarium.hu Embernyi mérete ellenére a napraforgó egynyári növény, vékony, fejletlen gyökérzettel. Szára egyenes, kevéssé elágazó, akár 2-3 m magasra is megnő. Levelei érdesen szőrösek, nyelesek, szórt állásúak, alakjuk szíves vagy háromszögletű, csúcsuk hegyes, szélük egyenlőtlenül fogazott. A nagy [...]

Go to Top