[Epsom 1933]

Mi, akik használjuk az itt következő gyógyíreket, nagyon jól ismerjük gyógyerejüket, a segítségükkel elért eredmények minden várakozásunkat meghaladták. Az úgynevezett gyógyíthatatlan betegek százai kapták vissza általuk egészségüket és életörömüket. Ezen orvosságokat a beteg lelkiállapota alapján kell rendelni, a testi tüneteket teljesen figyelmen kívül hagyva.

A tizenkét lelkiállapot a következő:

 • megkínzottság – Apróbojtorján
 • rettegés – Napvirág
 • félelem – Bohócvirág
 • közöny – Iszalag
 • szenvedés – Nebáncsvirág
 • határozatlanság – Szikárka
 • rajongás – Vasfű
 • csüggedés – Tárnics
 • lábtörlő – Kisezerjófű
 • A Bolond – Kékgyökér
 • gyász – Békaliliom
 • pangás – Katángkóró

Tizenkét alapvető személyiségtípus létezik, és mindegyiknek van egy negatív és egy pozitív vonatkozása.

E tizenkét személyiségtípust a Hold mutatja meg nekünk, aszerint, hogy a születés órájában a zodiákus mely jegyében tartózkodott. Ennek alapján a következőkre derülhet fény:

 • A személyiség típusa;
 • Célja és feladata az életben;
 • A gyógyír, amely ebben a feladatban a legjobban támogatja.

Gyógyítóként csak a tizenkét típus negatív vonatkozásaival van tennivalónk.

Az élet titka abban áll, hogy hűek maradunk személyiségünkhöz, és nem engedünk a külső befolyásoknak.

Személyiségünket megismerhetjük abból, hogy hol állt születésünkkor a Hold, az idegen hatások veszélyeit pedig a bolygók mutatják meg nekünk. Az asztrológusok túlzott jelentőséget tulajdonítanak a planétáknak: ha megmaradunk saját személyiségünknél, hűek maradunk magunkhoz, akkor nem kell félnünk sem a külső befolyásoktól, sem a bolygóerőktől. A gyógyírek segítenek nekünk személyiségünk megőrzésében.

Csak fejlődésünk korai stádiumában támogat vagy határoz meg minket egy vagy több bolygóerő. Ha a szeretet, az igazi felebaráti szeretet útjára lépünk, szabaddá válunk a csillagok befolyásától, sorsunk ösvényétől, s minden körülmény között magunk irányítjuk hajónkat.

Amit Hahnemann, Culpeper és a többi nagy kutató keresett, az a tizenkét személyiségtípusra jellemző érzelmi reakció, és a hozzájuk tartozó gyógyírek.

Tizenkét gyógyírünk van. Milyen egyszerű is most pontosan besorolni ezeket, betegeinknek megvilágítani rosszkedvük, betegségük okát, és átadni ezt az egyszerű üzenetet, hogy ismét harmóniába kerülhessenek lelkük Végtelenségével, és szellemi, testi egészségük helyreállhasson!

A gyógyulásnak hét fokozata van a következő sorrendben:

 • BÉKESSÉG
 • REMÉNY
 • ÖRÖM
 • HIT
 • BIZONYOSSÁG
 • BÖLCSESSÉG
 • SZERETET.

Ha a beteget csak egyszer is eltölti a szeretet ­ nem az önszeretet, hanem az Univerzális szeretet -, akkor hátat fordított annak, amit betegségnek nevezünk.

Az ISZALAG-emberek közönyösek, nem érdekli őket az élet. Apatikusnak tűnnek, nem törekszenek a betegségüktől való megszabadulásra vagy az összpontosításra mindennapi munkájuk során. Gyakran sokat alszanak, és pillantásuk valahogy távolinak tűnik.

Az APRÓBOJTORJÁN-embereket gondok és aggályok kínozzák, még ha külsőleg gondtalannak is mutatkoznak, hogy problémáikat elrejtsék. Gyakran isznak vagy drogokhoz nyúlnak, hogy terheiket elviselhessék.

A SZIKÁRKA-emberek határozatlanok. Nehezen döntenek mindennapi életükben, és ha betegek, nem tudják, mit akarnak; először az egyik dolgot tartják helyesnek, azután a másikat.

A KÉKGYÖKÉR-emberek balgák. Bölcs tanítók lehetnének, de túl sokat adnak mások véleményére, és túl könnyen hagyják magukat külső körülményektől befolyásolni.

A NEBÁNCSVIRÁG kemény szenvedést jelent, amit a szellem fényét és igazságot közvetítő csatorna bedugulása okoz. Ezt az állapotot gyakran a beteg lényében rejtőző kegyetlenség váltja ki.

A KISEZERJÓFŰ-emberek mások lábtörlői. Úgy tűnik, egyéniségüknek nincs ereje, nem képesek megakadályozni, hogy mások kihasználják őket. Semmit nem tesznek szabadságuk megszerzése érdekében.

A BÉKALILIOM szomorúságot jelent, amit csak a nagy lelkek ismernek, akik bátran és beletörődőn, panasz nélkül viselik gondjaikat, anélkül, hogy másokat terhelnének velük, vagy hagynák magukat életművüktől eltéríteni.

A BOHÓCVIRÁG rettegéssel van eltelve. Erőtlenül próbál menekülni üldözői elől, de olyannak tűnik, mint akit hipnotizáltak; némán, ellenállás nélkül viseli félelmét. Gyakran mentegeti magát.

A VASFŰ a rajongó. Az az ember, aki energikusan törekszik ideáljai elérésére, és közben kárt okoz magának. Magas céljai vannak, ahelyett azonban, hogy szelíd és kitartó lenne, feszült és izgatott. Éppen elég adatott meg nekik ahhoz, hogy felismerhessék: a nagy célok csak feszültség és izgatottság nélkül érhetők el.

A KATÁNG-emberek azok, akik szolgálni szeretnének, akikben a szeretet már megfelelő szintre fejlődött, de engedik, hogy külső befolyások szeretetük szabad áramlását akadályozzák, ezért pangás lép fel szellemükben és testükben.

A TÁRNICS a csüggedés. Ebben az esetben is olyan emberekről van szó, akik sokat akarnak tenni, de ha nehézségekkel kerülnek szembe, engedik, hogy kétség, vagy depresszió befolyásolja őket. Gyakran túlzottan is arra törekszenek, hogy minden saját elképzeléseik szerint történjen, ahelyett, hogy a dolgokat magasabb nézőpontból is megvizsgálnák.

A NAPVIRÁG a rettegés. Rettegés valami anyagi dolgoknál hatalmasabbtól. Rettegés a haláltól, öngyilkosságtól, természetfeletti erőktől. Olyan emberekről van szó, akik szellemi szabadságukért küzdenek.

Ha arra a tizenkét tulajdonságra gondolunk, amelyeket Krisztus tanított és amelyek elérésére törekszünk, megtaláljuk az élet 12 nagy leckéjét.

Noha mind a tizenkét leckét meg kell tanulnunk, egyszerre csak egyre kell összpontosítanunk. Ezt az egyet az mutatja meg nekünk, hogy a Hold születésünk időpontjában mely jegyben állt. Ez utal életünk fő céljára.

GYÓGYÍR  ERÉNY  HIBA 
Apróbojtorján nyugalom megkínzottság
Szikárka állhatatosság határozatlanság
Vasfű tolerancia rajongás
Iszalag jóindulat közönyösség
Katáng szeretet pangás
Tárnics megértés bátortalanság
Békaliliom öröm aggodalom
Kisezerjófű hatalom lábtörlő
Nebáncsvirág megbocsátás fájdalom
Kékgyökér bölcsesség A Bolond
Napvirág bátorság rettegés
Bohócvirág együttérzés félelem

Ezek a gyógyírek nagyobb homeopátiás gyógyszertárakban beszerezhetők, noha az alábbi módon mindenki maga is elkészítheti őket.

Vegyen egy vékony üvegcsészét, töltse meg tiszta patak- vagy még inkább forrásvízzel, és tegyen a felszínére az adott növény virágából annyit, amennyi teljesen beborítja. Tegye a csészét napsütötte helyre, és hagyja ott addig, amíg a virágok fonnyadni nem kezdenek, ekkor óvatosan szedje le a virágokat és öntse a vizet egy üvegbe, amelybe tartósítószerként ugyanannyi brandyt töltött.

Ebből egyetlen csepp elegendő ahhoz, hogy két deciliter vízből gyógyírt készítsünk, amelyből közvetlenül teáskanálnyi adagokat szedhetünk, amikor csak szükség van rá.

A szedés gyakoriságát a beteg állapota határozza meg: akut esetekben óránként, krónikus esetekben háromszor-négyszer naponta, amíg csak javulás nem következik be, és a betegnek már nincs szüksége gyógyszerre.

Az Iszalag, a Vándorok Öröme, sövényeinket díszíti ott, ahol a talaj elég meszes. Az Apróbojtorjánt és Vasfüvet útszéleken, a Katángot és a Szikárkát gabonaföldeken találhatjuk meg. A Kisezerjófű, a Tárnics és a Napvirág réteken nő. A Bohócvirág és a Nebáncsvirág tökéletesen megél Crichowell közelében, pár mérföldre Abergavenny-től, noha egyes példányokat Anglia más grófságaiban is találhatunk. A Kékgyökér Angliában nem nő vadon, de megtalálható a Plesaunce -, Overstrand- és Norfolk-kertekben és a Kew Gardens-ben. A Békaliliom gyönyörű, tiszta patakjainkban fordul elő.

Magasztaljuk a Teremtőt, aki kegyességében gyógyulásunkat szolgáló gyógynövényeket teremtett rétjeinkre.