[1936-os kiadás – C.W. Daniel Co.]

BEVEZETÉS

Régóta ismert, hogy a Gondviselés eszközei a Természetben rejtőznek, hogy Isten a füveket és fákat ruházta fel a betegségek megelőzésére és gyógyítására szolgáló erővel. Könyvünkben a Természet azon gyógyszereit mutatjuk be, amelyek más szereknél talán több áldásos hatással bírnak, és megadatott számukra a sok szenvedés és betegség leküzdéséhez szükséges erő. Amikor e füvekkel gyógyítunk, a betegség fizikai természetét figyelmen kívül hagyjuk. A beteget kezeljük, és ahogyan gyógyul, a betegség tünetei is múlnak, elűzi őket az erősödő egészség. Köztudott, hogy ugyanaz a betegség különböző emberekre más és más hatást gyakorol. Ezen eltérő hatásokat kell kezelni, mivel ezek vezetnek el minket a kór tulajdonképpeni okához. A lélek a test legérzékenyebb része, világosabban mutatja a betegség kezdetét és lefolyásának irányát, mint a testünk, ezért a megfelelő eszenciát, esetleg eszenciákat a kedély állapota alapján kell kiválasztani. Amikor az ember beteg, általános kedélyállapota megváltozik. Aki elég figyelmes, néha jóval a betegség fellépése előtt képes felismerni ezt a változást, és megfelelő kezeléssel akár a tünetek kialakulását is megakadályozhatja. Ha a betegség már régóta fennáll, akkor is a szenvedő hangulata fog segíteni a helyes gyógyír kiválasztásában. Eszerint a betegség tüneteire nem szükséges figyelmet fordítani, csakis a beteg hangulatát és életfelfogását kell figyelembe venni. E könyvben harmincnyolc különböző lelkiállapotot írtunk le egyszerű és könnyen megérthető formában. Az uralkodó kedélyállapot vagy kedélyállapotok felismerése nem ütközhet nehézségbe, s ha ez sikerül, képesek leszünk a megfelelő gyógyír kiválasztására és akár magunk, akár mások meggyógyítására. Ezen írás címét – „A 12 gyógyító” – azért tartottuk meg, mert sok olvasónak ismerősen csenghet. Már az első 12 eszencia is annyira jótékonynak és hasznosnak bizonyult, hogy fontosnak tűnt a nagyközönséggel való megismertetésük, még mielőtt a sorozat a többi 26-tal kiegészült volna. Az eredeti 12 eszenciát csillaggal jelöltük meg.

AZ ESZENCIÁK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ LELKIÁLLAPOTOK

A 38 GYÓGYÍTÓ ESZENCIA 7 CSOPORTJA:

 1. FÉLELEMRE
 2. BIZONYTALANSÁGRA
 3. A JELEN TÖRTÉNÉSEI IRÁNTI ÉRDEKTELENSÉGRE
 4. MAGÁNYOSSÁGRA
 5. MÁS EMBEREK ELKÉPZELÉSEIVEL ÉS KÜLSŐ HATÁSOKKAL SZEMBENI TÚLÉRZÉKENYSÉGRE
 6. KÉTSÉGBEESÉSRE
 7. MÁSOK BOLDOGULÁSA MIATTI TÚLZOTT AGGÓDÁSRA

1. FÉLELEMRE

Napvirág

*26. (1.) NAPVIRÁG – Rock Rose

Gyógyír vészhelyzetekre. Olyan esetekben használatos, amikor látszólag minden remény elveszett. Baleseteknél, hirtelen betegségeknél, olyankor, amikor a beteg nagyon rémült, vagy nagyon fél, ha a helyzet annyira súlyos, hogy az érintetten teljesen eluralkodott a rettegés. Ha a beteg nincsen eszméleténél, akkor ajkait is megnedvesíthetjük a gyógyírrel. Más eszenciákra is szükségünk lehet, például iszalagra, ha a beteg eszméletlen, vagy mélyen alszik; vagy párlófűre, ha valamitől rettenetesen szenved, és így tovább.

Bohócvirág

*20. (2.) BOHÓCVIRÁG – Mimulus

Akkor van szükség erre az eszenciára, ha az ember retteg a világ dolgaitól: fájdalomtól, balesetektől, nyomortól, sötétségtől, egyedülléttől, szerencsétlenségektől, a mindennapi élet eseményeitől. Az ilyen panaszoktól szenvedő emberek csendben és titokban viselik félelmeiket, problémáikról nem beszélnek nyíltan.

Cseresznyeszilva

6. (3.) CSERESZNYESZILVA – Cherry Plum

Félelem a józan ész elveszítésétől, attól, hogy az ember enged a késztetésnek, hogy félelmetes, szörnyű tetteket kövessen el, amelyeket valójában rossznak tart és elutasít.

Rezgőnyár

2. (4.) REZGŐNYÁR – Aspen

Nem valóságos, megmagyarázhatatlan félelmekre. Amikor a beteget baljóslatú sejtelmek kínozzák, valamilyen szörnyűséges dolog eljövetelétől fél, amelyről maga sem tudja, hogy mi is valójában. E tétova, rejtélyes félelmek nappal és éjjel egyaránt kísértenek. Az ilyesfajta problémáktól szenvedő emberek gyakran húzódoznak attól, hogy titkos félelmeiket megosszák másokkal.

Vörös vadgesztenye

25 (5.) VÖRÖS VADGESZTENYE – Red Chestnut

Azok számára, akik rettenetesen féltenek másokat. Önmagukért gyakran már nem aggódnak, attól viszont rettegnek, hogy szeretteikkel szerencsétlen, szörnyű dolgok történhetnek.

2. BIZONYTALANSÁGRA

Kékgyökér

*5. (6.) KÉKGYÖKÉR – Cerato

Azok számára, akikben nincsen elegendő magabiztosság, önbizalom, s emiatt képtelenek a döntéshozatalra. Állandóan másokat üldöznek tanácsokért, s emiatt gyakran pórul járnak.

Szikárka

*28 (7.) SZIKÁRKA – Scleranthus

Azok számára, akik attól szenvednek, hogy képtelenek két dolog közül választani: először az egyik tűnik jónak számukra, azután úgy látszik, hogy mégis inkább a másik a megfelelő. Általában csendes, nyugodt, visszahúzódó emberek, akik egyedül viselik életük terheit, mivel nem hajlandók problémáikat másokkal is megbeszélni.

Tárnics

*12. (8.) TÁRNICS – Gentian

Azoknak, akik könnyen elkedvetlenednek. Lehetséges, hogy betegségük leküzdésében vagy életük különböző területein jól haladnak, mégis egy kisebb akadály vagy késedelem, amely továbbhaladásukban meggátolja őket, kétségeket ébreszthet bennük és kedvüket szegheti.

Sülzanót

13. (9.) SÜLZANÓT – Gorse

Nagyon mélyről fakadó reménytelenség esetén, amikor a beteg úgy érzi, hogy minden remény elveszett és számára nincs segítség. Rábeszélésre, mások kedvéért kipróbál ugyan különféle gyógymódokat, de közben hangoztatja, hogy fel-gyógyulására nagyon csekély a remény.

Gyertyán

17. (10.) GYERTYÁN – Hornbeam

Azoknak, akik úgy érzik, nincsen elegendő fizikai vagy szellemi erejük és kitartásuk ahhoz, hogy cipeljék a vállukra nehezedő terheket. A mindennapi élet gondjai túlzottnak, megoldhatatlannak tűnnek számukra, jóllehet feladataikat általában sikeresen teljesítik. Úgy gondolják, testi-lelki megerősítésre van szükségük ahhoz, hogy problémáikat könnyebben és jobban meg tudják oldani.

Rozsnok

36. (11.) ROZSNOK – Wild Oat

Azoknak, akik valami rendkívülit szeretnének véghezvinni, akik sok tapasztalatot gyűjtenek és mindent élvezni akarnak, amire csak lehetőségük nyílik. Problémájuk abban áll, hogy nehezen döntik el, hogy milyen tevékenységet válasszanak. Bár nagy bennük a lelkesedés, mégsem vonzódnak különösebben egyetlen területhez sem. Ez késlekedést és csalódottságot okozhat.

3. A JELEN TÖRTÉNÉSEI IRÁNTI ÉRDEKTELENSÉGRE

Iszalag

*9. (12.) ISZALAG – Clematis

Azok számára, akik álmodoznak, nem teljesen éberek, nem igazán érdeklődnek az aktuális dolgok iránt. Csendes, nyugodt, visszahúzódó emberek, akik pillanatnyi helyzetükben nem érzik túlságosan jól magukat. Szebb jövőt remélnek, ez jobban érdekli őket, mint a jelen, mivel úgy érzik, álmaikat csak a jövőben válthatják valóra. Ha megbetegednek, kevés vagy egyáltalán semmilyen erőfeszítést nem tesznek javulásuk érdekében. Egyes esetekben úgy tűnik, várják a halált, a jobb idők reményében, vagy azért, hogy régen elvesztett szeretteikkel találkozzanak.

Jerikói lonc

16. (13.) JERIKÓI LONC – Honeysuckle

Azoknak, akik a múltban, régen elvesztett barátok, boldog pillanatok emlékeiben élnek, vagy be nem teljesült ábrándokat kergetnek, s nem hiszik el, hogy lehetnek még olyan boldogok, mint amilyenek a régi szép időkben voltak.

Vadrózsa

37. (14.) VADRÓZSA – Wild Rose

Azok számára, akik ok nélkül érdektelenné, lemondóvá váltak a világ eseményei iránt, akik átsiklanak az életen, végzik a dolgukat, de nem tesznek különösebb erőfeszítést azért, hogy sorsukat jobbá tegyék és életükben élvezetet leljenek. Harc nélkül lemondanak az életről.

Olajfa

23. (15.) OLAJFA – Olive

Azoknak, akik fizikai vagy szellemi nehézségekkel birkóznak, teljesen kimerültek, és úgy érzik, hogy nincs egy csepp energiájuk sem arra, hogy bármiféle további erőfeszítést tegyenek. Számukra a mindennapi élet kemény munka, öröm és élvezet nélkül.

Fehér Vadgesztenye

35. (16.) FEHÉR VADGESZTENYE – White Chestnut

Mindazoknak, akiknek elméjén időnként nemkívánatos gondolatok, elképzelések, belső párbeszédek uralkodnak el. Mindezek akkor kerekednek felül bennük, amikor pillanatnyi érdeklődésük nem elég erős ahhoz, hogy figyelmüket teljesen lekösse. Nyomasztó gondolatok merülnek fel újra és újra, és ha időnként el is tűnnek, később makacsul visszatérnek. Úgy tűnik, folyamatosan körbe-körbe járnak, és sok lelki kínt okoznak. Amikor ezek a nemkívánatos, kellemetlen gondolatok jelen vannak, elűzik a lelki békét és lehetetlenné teszik, hogy a beteg a munkájára, örömeire vagy mindennapi kedvteléseire gondoljon.

Vadrepce

21. (17.) VADREPCE – Mustard

Azok számára, akik búskomorságra, vagy teljes kétségbeesésre hajlamosak, mintha egy hideg, sötét felhő árnyékolná be őket, s rejtené el szemük elől a fényt és az életörömöt. Állapotuk okát nem feltétlenül lehet megtalálni vagy megmagyarázni. Ebben a helyzetben szinte lehetetlen boldognak és elégedettnek lenni.

Vadgesztenyerügy

7. (18.) VADGESZTENYERÜGY – Chestnut Bud

Azoknak, akik nem okulnak eleget tapasztalataikból és élményeikből, s a többieknél tovább tanulják a mindennapi élet leckéit. Van, akinek akár egyetlen élmény is elegendő lehet, a legtöbb ember mégis úgy érzi, hogy több tapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy az aktuális leckét megtanulja. Ezért nagy bánatukra ugyanazt a hibát többször is elkövetik, egészen addig, amíg végre tanulnak belőle, vagy mások kárából okulnak.

4. MAGÁNYOSSÁGRA

Békaliliom

*34. (19.) BÉKALILIOM – Water Violet

Azok számára, akik egészségesen és betegen egyaránt egyedül szeretnek lenni. Csendes, nyugodt, visszahúzódó emberek, akik zaj nélkül változtatják helyüket, finoman és keveset beszélnek. Függetlenek, csak önmagukra támaszkodnak. Nem befolyásolhatók, főleg saját véleményükre adnak. Tartózkodóak, másokat békén hagynak, a saját útjukat járják, gyakran okosak és tehetségesek. Lelki békéjük és nyugalmuk szent számukra.

Nebáncsvirág

*18. (20.) NEBÁNCSVIRÁG – Impatiens

Azoknak, akik gondolkodásukban és tetteikben egyaránt gyorsak, s úgy vélik, hogy mindent tétovázás és halogatás nélkül kell megtenniük. Ha betegek, azonnal meg akarnak gyógyulni. Képtelenek türelmet tanúsítani a lassú emberekkel szemben, mivel a lassúságot helytelennek és időpocsékolásnak tartják. Az ilyen embereket megpróbálják gyorsabb haladásra serkenteni. Jobban szeretik az olyan elfoglaltságot, ahol egyedül dolgozhatnak és gondolkodhatnak, így munkájukat saját tempójukban végezhetik.

Hangafű

14. (21.) HANGAFŰ – Heather

Azoknak, akik állandóan társaságot keresnek, mivel roppant fontosnak tartják azt, hogy problémáikat másokkal is megvitassák. A hallgató személye nem igazán fontos számukra. A hosszabb-rövidebb ideig tartó magány nagyon boldogtalanná teszi őket.

5. MÁSOK ELKÉPZELÉSEI ÉS KÜLSŐ HATÁSOK IRÁNTI TÚLZOTT ÉRZÉKENYSÉGRE

Apróbojtorján

*1. (22.) APRÓBOJTORJÁN – Agrimony

Kedélyes, vidám, elégedett emberek, akik szeretik a nyugalmat. A viták és veszekedések lehangolják, kifárasztják őket, így sok mindenről lemondanak azért, hogy mindezt elkerüljék. Gyakran vannak problémáik, zaklatottak, nyugtalanok és gondterheltek, szenvednek testileg és lelkileg, gondjaikat mégis humoros álarc mögé rejtik. Barátként és társként nagyra értékelik őket. Gyakran nyúlnak droghoz vagy alkoholhoz azért, hogy kilátástalan helyzetükből elmeneküljenek, vagy hogy könnyebben, jó kedéllyel viseljék megpróbáltatásaikat.

Kisezerjófű

*4. (23.) KISEZERJÓFŰ – Centaury

Kedves, csendes, békés emberek, akik túlzottan kiszolgálnak másokat, s nagy igyekezetükben hajlamosak túlértékelni erejüket. Ebben a sürgető vágyban élnek, s így végül inkább rabszolgává, mint készséges segítőtárssá válnak. Jó természetük arra kényszeríti őket, hogy többet tegyenek, mint ami a feladatuk volna, emiatt akár életcéljukat is elhanyagolhatják.

Diófa

33. (24.) DIÓFA – Walnut

Azoknak, akiknek határozott ideáik és elképzeléseik vannak, amelyek teljesen kitöltik életüket, ugyanakkor mások erősebb véleménye, meggyőződése vagy lelkesedése miatt néha hajlamosak feladni saját céljaikat és elképzeléseiket. Ez az esszencia állhatatosságot és védelmet nyújt nekik az erősebb befolyások ellen.

Magyal

15. (25.) MAGYAL – Holly

Azoknak, akiken időnként eluralkodik a féltékenység, az irigység, a bosszúvágy, vagy a gyanakvás. A haragos nyugtalanság különféle állapotaira. Belül sokat szenvedhetnek, pedig gyakran nincs is valódi okuk a boldogtalanságra.

6. KÉTSÉGBEESÉSRE

Vörösfenyő

19. (26.) VÖRÖSFENYŐ – Larch

Azoknak, akik nincsenek megelégedve önmagukkal, a környezetükben élőknél kisebb tehetségűnek érzik magukat. Úgy érzik, soha nem lesznek sikeresek, ezért nem is próbálkoznak, nem is tesznek igazi erőfeszítéseket a sikerért.

Erdeifenyő

24. (27.) ERDEIFENYŐ – Pine

Azok számára, akik folyton vádolják önmagukat. Ha sikeresek, akkor úgy érzik, hogy sokkal jobban is megcsinálhatták volna, eredményeikkel és erőfeszítéseikkel soha nem elégedettek. Roppant szorgalmasak, de szörnyen szenvednek a maguknak bebeszélt hibáktól. Néha mások hibáit is magukra veszik, és emiatt is felelősnek érzik magukat.

Szilfa

11. (28.) SZILFA – Elm

Azoknak, akik jól végzik munkájukat, követik életcéljukat, akik szeretnének az emberiség számára fontos dolgokat véghezvinni, de néha erőt vesz rajtuk a levertség, és úgy érzik, hogy vállalt feladatuk annyira nehéz, hogy emberi erővel képtelenség azt véghezvinni.

Szelídgesztenye

30. (29.) SZELÍDGESZTENYE – Sweet Chestnut

Azokban a pillanatokban van szükség erre az eszenciára, amikor az ember úgy érzi, hogy szenvedései elviselhetetlenné váltak. Amikor a lélek és a test elérkezik tűrőképessége végső határához; a beteg nem bírja tovább és úgy érzi, fel kell adnia. Ebben az állapotban sokszor úgy tűnik, hogy az ember már nem várhat mást, csak a pusztulást és a megsemmisülést.

Ernyős madártej

29. (30.) ERNYŐS MADÁRTEJ – Star of Bethlehem

Azoknak, akiknek a lelkét mérhetetlen elesettség, bánat nyomja, s ez egy időre boldogtalanná teszi őket. Nyomasztó hírek miatt fellépő sokkos állapot, közelálló személy elvesztése, baleset utáni ijedtség esetén alkalmazható szer. Ez a szer enyhülést hoz azok számára, akik egy időre menedéket keresnek.

Fűzfa

38. (31.) FŰZFA – Willow

Azoknak, akiket olyan csapás ért, amit képtelenek harag és neheztelés nélkül elviselni, mivel az életet mindenekelőtt az általa hozott siker alapján ítélik meg. Úgy vélik, ilyen mértékű megpróbáltatást nem érdemeltek meg, ezért igazságtalannak tartják és borzasztóan el vannak keseredve. Emiatt gyakran kevesebb érdeklődést és aktivitást mutatnak azon dolgok iránt is, melyeket azelőtt nagyon szerettek.

 

Tölgyfa

22. (32.) TÖLGYFA – Oak

Azok számára, akik minden erejüket latba vetve küzdenek betegségükkel vagy a mindennapi élet problémáival. Keményen harcolnak, mindent megpróbálnak még akkor is, ha ügyük teljesen kilátástalannak tűnik. Tovább küzdenek. Elégedetlenek önmagukkal, ha a betegség meggátolja őket kötelezettségeik teljesítésében, vagy mások segítésében. Bátor emberek, akik a legnagyobb nehézségekkel is reményvesztés és fáradtság nélkül szállnak szembe.

Vadalma

10. (33.) VADALMA – Crab Apple

A vadalma megtisztulást hozó eszencia azok számára, akik tisztátalannak érzik magukat. Ennek oka sokszor valami jelentéktelen apróság, máskor viszont komoly betegség is lehet, amelyet elhanyagolnak, miközben valami kevéssé fontos dologgal foglalkoznak. Mindkét esetben alig várják, hogy végre megszabaduljanak a lelkükben elhatalmasodott gondolattól. Nyilvánvalónak és fontosnak tűnik számukra, hogy problémájukat gyógykezelni kell. Ha a gyógykezelés nem jár sikerrel vagy valamiért elmarad, elkeseredetté, csalódottá válnak. E gyógyír megtisztítja a sebeket is, ha a betegnek komoly oka van azt feltételezni, hogy valamiféle méreg került a testébe, amit feltétlenül ki kell onnan űzni.

7. A MÁSOK BOLDOGULÁSA IRÁNTI TÚLZOTT AGGÓDÁSRA

Katángkóró

*8 (34.) KATÁNGKÓRÓ – Chicory

Azok számára, akik eltúlozzák a mások szükségletei és jóléte iránti aggódást, akik hajlamosak túlzásba vinni a gyermekeikről, rokonaikról, barátaikról való gondoskodást, s mindig akad valami, amit rendbe hoznának. Állandóan azon vannak, hogy kijavítsák azt, amiről úgy gondolják, hogy korrekcióra szorul, s így érzik jól magukat. Megkövetelik, hogy szeretteik állandóan a közelükben legyenek.

Vasfű

*31. (35.) VASFŰ – Vervain

Azoknak, akiknek szilárd elképzeléseik vannak az életről, melyek számukra megfelelőek, s melyeken csak nagyon ritkán változtatnak. Legfőbb vágyuk, hogy a körülöttük élőket is megtérítsék saját életszemléletükre. Erős akaratúak és bátrak, mivel mindig biztosak abban, amit tanítani akarnak. Ha megbetegszenek, még sokáig lábon maradnak és folytatják munkájukat akkor is, amikor mások már régen feladták volna.

Szőlő

32. (36.) SZŐLŐ – Vine

Határozott, fogékony emberek, akik biztosak saját képességeikben és magától értetődőnek tartják a sikert. Úgy vélik, hogy mindenkinek hasznára válna, ha elfogadná az általuk felajánlott segítséget, ami természetesen saját elképzeléseiket tükrözi, hiszen ők csakis jól végezhetik el munkájukat. Ha betegek, ápolóikat is ők maguk akarják irányítani. Szükséghelyzetekben nagyon értékesek lehetnek.

Bükkfa

3. (37.) BÜKKFA – Beech

Azoknak, akik maguk körül mindenben a szépet és a jót akarják meglátni. Habár sok minden nyilvánvalóan rossz, mégis képesek észrevenni a dolgok mélyén rejtező jót. Több toleranciát, elnézést és megértést kell tanúsítaniuk, hiszen minden lény útja más, s mindenki saját tökéletesítésén munkálkodik.

27. (38.) FORRÁSVÍZ – Rock Water

Azoknak, akik túlságosan szigorúak, megtagadják maguktól az élet kellemes dolgainak élvezetét, mivel úgy vélik, azok nem egyeztethetők össze munkájukkal. Keményen kormányozzák önmagukat. Bármit megtesznek, amiről úgy gondolják, hogy egészségüket, erejüket, aktivitásukat szolgálja. Remélik, hogy életükkel példát szolgáltathatnak másoknak, akik az ő elképzeléseiket követik majd, és ezáltal jobb emberekké válnak.

ADAGOLÁS

M ivel ezek az eszenciák tiszták és ártalmatlanok, nem kell félnünk a túladagolás veszélyétől, ugyanakkor csak a legkisebb mennyiséget szükséges belőlük felhasználni. Az eszenciák egyike sem képes károkat okozni, akkor sem, ha nem megfelelő az adott állapot kezelésé-re.

Az elkészítéshez két cseppet kell kivenni az alapeszenciából és egy kis üvegbe cseppenteni, mely majdnem teljesen meg van töltve vízzel; ha hosszabb időre készítjük, akkor tartósítószerként egy kis brandyt is hozzá kell adni. Ez az üvegcse szolgál majd gyógyírként, s nem többet, csupán néhány cseppet, kell a tartalmából egy kis vízbe, tejbe, vagy más italba tenni (A ma beszerezhető eszenciákból 2 cseppet szokás 30 ml vízbe tenni, s ebből esettől függően naponta néhányszor 10-20 cseppet kell a betegnek bevenni (A fordító megjegyzése)).

Sürgős esetekben néhány percenként adható, egészen a javulásig; egyszerűbb esetekben félóránként; hosszabb ideje tartó betegségeknél 2-3 óránként, de lehet gyakrabban vagy ritkábban is, attól függően, hogy a beteg mit tart szükségesnek. Öntudatlan állapot esetén a beteg ajkát kell időnként benedvesíteni. Izomláz, fájdalmak, merevség, gyulladás, vagy egyéb helyi probléma esetén testápoló szerként is alkalmazhatjuk az eszenciákat. Ilyenkor az orvosságból néhány cseppet kell egy edény vízbe tenni, egy tiszta kendőt beáztatni, majd a fájó testrészre helyezni; a kendő szükség szerint újra meg újra benedvesíthető. Néhány csepp eszencia a fürdővízhez keverve, vagy szivacsra téve is hasznos lehet.

AZ ESZENCIÁK ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÉTFÉLE MÓDJA

Napsütéses módszerNAPSÜTÉSES MÓDSZER: Egy vékony, áttetsző üvegedényt teljesen feltöltünk vízzel, ami lehetőleg egy közeli forrásból származzon. Virágokat gyűjtünk a növényről, és azonnal a víz felszínére helyezzük őket, míg teljesen be nem fedik azt, majd az edényt 3-4 órára a tűző napra tesszük. Az elkészítési idő kevesebb is lehet, ha a virágok szirmai fonnyadni kezdenek. Ezután a virágokat óvatosan le kell venni a felszínről, és egy megfelelő nagyságú üveget félig meg kell tölteni a vízzel, majd teljesen feltölteni brandyvel, ami tartósítani fogja az eszenciát. Ez az üveg az alapeszenciánk, amit ilyen tömény formában nem használhatunk fel. Néhány cseppet átcseppentünk belőle egy másikba, amivel azután a betegeket kezeljük, így alapeszenciánk sokáig kitart majd. Ezzel a módszerrel készítjük az alábbi gyógyíreket: apróbojtorján, kisezerjófű, kékgyökér, katángkóró, iszalag, tárnics, sülzanót, hanga, nebáncsvirág, bohócvirág, tölgyfa, olajfa, vadrózsa, forrásvíz, szikárka, rozsnok, vasfű, szőlő, békaliliom, fehérvirágú vadgesztenye. Forrásvíz: régóta ismert, hogy bizonyos kutak gyógyító erővel bírnak; az ilyen kutak, források híressé váltak gyógyerejük miatt. Minden forrás használható, melynek gyógyító ereje van és természetes állapotában maradt fenn, nincs emberi építményekkel körülvéve.

Forralásos módszerFORRALÁSOS MÓDSZER: A többi eszencia az alábbi módszerrel készítendő: a növényeket fél órán át tiszta vízben kell főzni. Ezután a főzetet szűrjük le, a megfelelő üveget félig töltsük meg vele, majd miután lehűlt, töltsük fel brandyvel, ami tartósítani fogja az eszenciát. Vadgesztenyerügy: A rügyeket fehérvirágú vadgesztenyefáról gyűjtsük, még felnyílás előtt. A többi növény esetében a virágok mellé apró ágakat, hajtásokat és (ha már vannak) fiatal friss levélkéket is szedjünk a főzetbe. Az összes felsorolt gyógynövény vadon is megtalálható a Brit Szigeteken, a szőlő, az olajfa, és a kékgyökér kivételével, noha néhányuk eredetileg Közép- és Dél-Európából vagy Észak-India és Tibet vidékéről származik.

 

A következő táblázatban a felsorolt gyógyfüvek magyar és tudományos neve található meg:

 1. molyhos napvirág Helianthemum nummularium Dun.
 2. sárga bohócvirág Mimulus guttatus DC.
 3. cseresznyeszilva Prunus cerasifera Ehrh.
 4. rezgő nyár Populus tremula L.
 5. vörös vadgesztenye Aesculus x carnea Hayne
 6. kékgyökér Ceratostigma willmottianum Bunge
 7. egynyári szikárka Scleranthus annuus L.
 8. csinos tárnicska Gentianella livonica (Ledeb.) Soó
 9. európai sülzanót Ulex europaeus L.
 10. gyertyán Carpinus betulus L.
 11. ágas rozsnok Bromus ramosus Huds.
 12. erdei iszalag Clematis vitalba L.
 13. jerikói lonc Lonicera caprifolium L.
 14. gyepűrózsa Rosa canina L.
 15. olajfa Olea europaea L.
 16. fehér vadgesztenye Aesculus hippocastanum L.
 17. vadrepce Sinapis arvensis L.
 18. fehér vadgesztenye rügye Aesculus hippocastanum L.
 19. békaliliom Hottonia palustris L.
 20. bíbornenyúljhozzám Impatiens glandulifera Royle
 21. csarab Calluna vulgaris L.
 22. közönséges párlófű Agrimonia eupatoria L.
 23. kisezerjófű Centaurium erythraea Rafn.
 24. diófa Juglans regia L.
 25. magyal Ilex aquifolium L.
 26. vörösfenyő Larix decidua Mill.
 27. erdeifenyő Pinus sylvestris L.
 28. érdeslevelű szil Ulmus procera Salisb.
 29. szelídgesztenye Castanea sativa Mill.
 30. ernyős madártej Ornithogalum umbellatum L.
 31. fehér fűz Salix alba L.
 32. tölgyfa Quercus sp.
 33. vadalma Malus sylvestris (L.) Mill.
 34. kék katángkóró Cichorium intybus L.
 35. vasfű Verbena officinalis L.
 36. bortermő szőlő Vitis vinifera L.
 37. bükkfa Fagus sylvatica L.

Gondoljunk szívünkben örömmel és hálával Minden Dolgok Teremtőjére, aki irántunk való végtelen szeretetében megteremtette a mezők növényeit, hogy gyógyulást hozzanak nekünk.